Sisältö (content)

Selkokielinen päiväripari

Tänne päivitetään ajankohtaisia riparitietoja, kuten ryhmäsi tapaamiset ja työntekijät.
Mukavaa riparivuotta!

Päivärippikoulu joka sopii parhaiten selkokieltä tai muuta erityistä tukea tarvitseville nuorille. Rippikoulun opetus suunnitellaan ryhmän mukaisesti ja toteutetaan pienryhmänä. Mainitse ilmoittautumislomakkeen kohdassa "Erityinen syy rippikouluvalintoihin" miksi selkokielinen päiväripari on nuorelle tarpeellinen. Selkokielinen päiväripari toteutetaan mikäli ilmottautuneita on riittävästi. 

Aika ja paikka: 22.-28.6. Kortepohjan kirkko

Konfirmaatio: 28.6. Kortepohjan kirkko

Starttipäivä 1.12 klo 13 Kortepohjan kirkko

Käymme rippikoulun vetäjien kanssa jokaisen rippikoululaisen kotona tutustumassa rippikoululaiseen ennen kesän rippikoulujaksoa. Näin saamme kokonaiskuvan nuorten tuen tarpeesta ja voimme suunnitella rippikoulun ohjelman ryhmän tarpeita vastaavaksi. Samalla nuoret ja vanhemmat saavat mahdollisuuden tutustua meihin ohjaajiin joten kynnys rippikouluun tulemiselle madaltuu.

Varsinaisen rippikoulujakson päivät ovat noin koulupäivän mittaisia.

Päivärippikoulu ei maksa mitään.

Lisätietoja:

vammaisnuorisotyönohjaaja Henrik Ketola, henrik.ketola(a)evl.fi, 050 549 7029

kehitysvammaistyön pappi Maarit Nuopponen, maarit.nuopponen(a)evl.fi, 045 657 5715

kehitysvammaistyön diakoni Mari Tyynelä, mari.tyynela(a)evl.fi, 050 549 7028.

 

Sisältö (content)

Media Highlight